Eğitimde Çok Boyutluluk Nedir?

EĞİTİMDE ÇOK BOYUTLULUK NEDİR?

Çok boyutluluk öğrencilerin farklı özelliklere sahip olmasını ifade eder. Her birey birçok farklı özelliğe sahiptir. Özellikle konu öğrenme olunca kimisi yazarak kimisi okuyarak kimisi de kendisi yaparak daha etkili öğrenir. Bu farklılıkların hepsi çok boyutluluk kavramına işaret eder.

ÇOK BOYUTLULUK NEDEN DİKKATE ALINMALIDIR?

Günümüz eğitim sistemimizde asıl amaç birbirinin kopyası bireyler yetiştirmek değil onları oldukları gibi kabul ederek geliştirmektir. Bu sebeple onların bireysel farklılıklarını kabul etmek ve bunu kullanmalarını öğretmektir. Bütün öğrencileri tek tip yetiştirmeye çabalamak ve tek tip sınavlar ile ölçmek hem adil değildir hem de yanlıştır. Görsel zekası yüksek bir öğrenciyi okuduklarını anlamıyor diye başarısız olarak nitelendirmek onun kendine olan inancını da kıracaktır.

ÖĞRETMEN BU KONUDA NELER YAPABİLİR?

Öncelikle sınıf ortamında yapılan etkinlikleri çeşitlendirmesi gereklidir. Bizim eğitim ortamlarımızda bunu engelleyen en önemli problem sınıfların kalabalık gruplardan oluşmasıdır. Bu sebeple öğretmenler zaman kaybetmemek için daha çok anlatım yöntemine yönelirler. Bu mecburi bir seçim olsa da bunun yerine farklı etkinlikler ve farklı materyaller kullanılması tercih edilmelidir. Örneğin bir metin önce düz okuma yaptırılarak daha sonra animasyon ile en son olarak da canlandırma yöntemi ile uygulanırsa sınıftaki farklı öğrenmelere sahip öğrencileri de kazanır. Ders içinde çeşitli materyaller kullanmak ve bu materyallerin birden fazla duyuya hitap ediyor olması da dersin daha verimli geçmesini sağlayacaktır. Ayrıca verilecek farklı tür ödevler ve sınıf ortamındaki gözlemler yoluyla öğrencilerin öğrenme tiplerini araştırmak öğretmene kolaylık sağlar.

TEKNOLOJİ ETKİSİ

Günümüzde gelişen teknolojiden faydalanılabilir. Bu yönde kullanıldığında teknolojik araçlar bulunmaz birer nimettir. Teknolojik araçlar ile görsel, işitsel bir sürü materyal kullanılabilir. Böylece ders süreçleri hem daha etkili hem de daha zevkli geçecektir. Örneğin bir fabl okutmak yerine varsa çizgi filmi izletilerek çok daha kalıcı öğrenme süreçleri oluşturulabilir. Sadece yazılı etkinlikler yerine farklı uygulamalar yaptırılabilir. Oyun süreçleri tasarlanabilir.

SONUÇ

Eğitimde bireysel farklılıklar dikkate alınmalı ve bunlara yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. Öğrencilerin tüm potansiyelleri tespit edilir ve daha doğru yönlendirmeler sağlanır.Böylece gelecekte hem daha başarılı kişiler olurlar hem de daha faydalı olurlar.

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478