Zorunlu Arabuluculuk Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Arabuluculuk müessesesinin getirecekleri ve götürecekleri halen tartışılmaya devam etse de 01. 01. 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren kanun hükümlerine göre bazı davalarda arabuluculuğa başvurmak dava şartı haline geldi. Yani bazı hukuki uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurup bu yolla çözüm aramak zorunlu oldu. Bu yazımızda hangi davalarda zorunlu arabuluculuğun sözkonusu olduğundan ve izlenmesi gereken yollardan bahsedelim.

Arabuluculuk, hangi davalarda dava şartıdır?

1- İş Mahkemeleri Kanunu 3. maddeye göre toplu ya da bireysel iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda,

2- Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde sayılan ticari davalar ile diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat davalarında

dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunludur.

Yani iş kazaları dışındaki iş davalarının hemen hemen hepsinde ve konusu para olan ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir.

Zorunlu arabuluculuk gerektiren davalarda arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa ne olur?

Arabuluculğun dava şartı olduğu davalarda, dava açılırken mahkemeye arabuluculuk görüşmelerinin yapıldığını ve sonuç alınamadığını gösteren son tutanağın eklenmesi gereklidir. Aksi halde mahkeme, davacıya son tutanağın bir hafta içinde sunulması gerektiğini, aksi halde davanın usulden reddolunacağı bildirir. Bu kesin süre içinde arabuluculuk sürecinin yerine getirildiği ispatlanamazsa yani arabuluculuk görüşmeleri sonunda hazırlanan son tutanak mahkemeye sunulamazsa, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden red kararı verilir.

Arabulucu görevlendirmesi için başvuru nereye yapılır? 

Arabulucuya başvurmak için karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin ikametgahının bulunduğu yerdeki ya da işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna başvuru yapılmalıdır. Bu bürolar adliyelerde bulunur. Bazı küçük ilçelerde arabuluculuk bürosu kurulmamış olabilir. Böyle bir durumda bu konuda görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne başvurulmalıdır.

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478