Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafakaya, eş, çocuk, yakın akraba sıfatına sahip kişilerin yoksulluğa düşmemesi için mahkeme kararı ile hükmedilir. Türk Hukukunda kanunlarla düzenlenmiş dört çeşit nafaka vardır.

Tedbir Nafakası

Yoksulluk nafakası kararı iki halde mümkün olabilir.

Birincisi evlilik birliği devam ederken taraflardan birinin haklı bir sebeple ayrı yaşamaya hak kazanması halinde diğer tarafın nafaka ödemesine karar verilebilir. Nafaka talep eden tarafın ayrı yaşamak konusunda haklı olduğunu ispat etmesi gerekir. Örneğin şiddete uğrayan ya da evden kovulan kadının bu durumu ispatı halinde kendisine nafaka verilir. Eğer çocuk varsa, çocuklar için haklılık şartı aranmaz. 

İkincisi, boşanma davası açıldığında geçimini sağlamakta zorluk yaşayacak tarafa dava boyunca ödenmek üzere diğer tarafa nafaka ödeme yükümlülüğü getirilebilir. Dava sürecinde ara kararla nafakaya hükmedilir, dava sonunda sona erer, gerekirse yoksulluk nafakası olarak devam eder. 

İştirak nafakası genelde kadın lehine verilse de şartlar uygunsa erkek lehine de verilebilir.

İştirak nafakası dava sonuna kadar ödenmesi hasebiyle geçicidir. Miktarı eşlerin kusur durumuna bakılmaksızın sadece gelirlerine uygun olarak hakim tarafından takdir edilir. 

İştirak Nafakası

Boşanma halinde reşit olmayan çocukların velayeti bir tarafa verilir. Diğer eş de çocukların yeme içme, giyim, eğitim gibi maddi ihtiyaçlarına katılmakla sorumlu olduğundan iştirak nafakasına hükmedilir. Çocuğun reşit olması ya da mahkeme kararıyla ergin sayılması ile nafaka sona erer. 

Yoksulluk Nafakası

Boşanma ile yoksulluğa düşecek tarafa verilen nafakadır. Genellikle talep varsa boşanma kararı ile birlikte verilir. Davanın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde de istenebilir. Nafaka verilecek tarafın boşanmada kusursuz ya da daha az kusurlu olması şarttır.

Nafaka verilecek tarafın kendine ait gelirinin olması yoksulluk nafakasına hükmedilmesine engel değildir. Önemli olan boşanma ile evlilik birliği içindeki durumuna göre yoksulluğa düşüp düşmeyeceğidir.

Mevcut düzenlemelere göre süresizdir. 

Yardım Nafakası

Yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek yakın akrabalar lehine hükmedilen nafakadır. Anne, baba, kardeş gibi yakınlar da talep edebilir ancak yoksulluğa düşecek olma şartının ispatı pek kolay değildir.  Uygulamada en çok görülen hali, 18 yaşını doldurmuş ancak üniversite öğrencisi olan çocuklara verilmesidir. 

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478