YANILMA SECDESİ (SEHİV)

Sehiv secdesi namaz kılarken namaz içerisinde herhangi bir yanılma , unutma , dalgınlık sebebiyle namazın farzlarının ya da vaciplerinin terk edilmesi durumunda yapılan secdedir. Eğer namaz sonrası hatırlanırsa tekrarının yapılması ya da huzuru ilahiden af dilemek gerekmektedir. Eğer sehiv secdesi yapılacak bir durum söz konusu olur ise namazın sonunda sehiv secdesi yapmak hanefi mezhebine göre vacip, şafi mezhebine göre sünnet olur.
Sehiv secdesi yapmakla beraber namazdaki kusur ve noksanlıklar tamamlanmış olur.
Peygamber Efendimiz’den sehiv secdesi ile ilgili şu hadis nakledilmiştir;
“Sizden birisi namazında şüpheye düşerse, doğrusunu araştırsın ve namazını kanaatine göre tamamlasın, sonra selam verip sehiv secdesi yapsın, yani yanıldığı için iki secde daha yapsın ” (Buhârî, Salat, 31).
Sehiv secdesi şöyle yapılır;
– Namazın son oturuşunda tahiyyat duası okunduktan sonra sağa ve sola yada sadece sağa selam verilir. Sadece sağa selam vermek cemaatin dağılmaması için uygundur. Tek başına iken hem sağa hem de sola selam verilebilir. Ancak yalnız sağ tarafa selam verilerek yapılan sehiv secdesi daha faziletli ve uygun olacaktır.
– Namazda yapılan secde gibi iki secde daha yapılır.
– Otururken yaptığımız Ettehiyyatü, salli ve barik ve rabbena duaları okunur. Sonra selam verilir. Şafi mezhebine göre bir şey okunmadan sadece selam verilir.
Sehiv Secdesi için diğer bir hadis şu şekildedir;
Ebu Saîd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Biriniz namazda şek eder üç rekât mı yoksa dört rekât mı kıldı bilemezse şüpheyi atsın ve namazı iyi bildiği adet üzere bina etsin. Sonra selam vermeden önce iki kez secde etsin. Eğer beş rekât kılmış ise, bu iki secde onun namazını çiftleştirir. Eğer dördüncü rekâtı tamamlayıcı olarak kılmış ise bu secdeler şeytanın burnunu yere sürtmek olur’ buyurdu.”
Müslim 571/88, İbni Hibban 2669, Ebu Avane 2/192, 193, Darimi 1/351, İbnu’l-Carud 241, Malik 1/95, İbni Huzeyme 1024, Ebu Davud 1024, Hâkim 1202, Nesei 1237, Beyhaki 2/331, Ahmed 3/72, İbni Mace 1210, Begavi 754, Darekutni 1/372

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478