Lut Kavmi ve Helakı (Sedomlular)

Hazreti Lut,İbrahim peygamber’in kardeşinin oğlu idi.Babil’den Hazreti İbrahim ile beraber hicret etmişti.Hazreti İbrahim Şam civarına yerleşirken Hazreti Lut da Sedom bölgesine yerleşti.

Hazreti Lut’un Peygamberliği

Hazreti Lut,vazifesinden önce peygamberliğini ilan etmekle başladı.

-Ey kavmim.Ben size gönderilen doğru sözlü bir peygamberim.Sizler Allah’tan korkun ve bana itaat edin.Kendinizi günahlardan koruyun,dedi.

Hazreti Lut, bu sözlerden sonra,yaptıkları insanlık dışı,ahlaka aykırı işlerden nefret ettirmek için kavmine uyarılarda bulundu.

Sedom halkının hakka ve istikamete yanaşmaya hiç niyetleri yoktu.Alışkanlık haline getirdikleri sapık fiillerden son derece hoşnut idiler.Hazreti Lut bu seferde halkını Allah’ın azabıyla korkutmayı deniyecekti:

-Ey kavmim.Haliniz böyle sürüp giderse,Allah’ın azabına uğramanız kaçınılmaz olur.

Sedom halkına yapılan uyarılar etki göstermemişti.Hazreti Lut’un ısrarları bu kavme etki etmemişti.Hazreti Lutla alay etmeye ve hatta tehdit etmeye başladılar.

-Ey Lut.Ne oluyor sana? Başımıza ahlak hocasımı kesildin? Yeryüzünde tek ahlaklı benim mi diyorsun? Biziim bilmedimiz bir çıkarın mı var?

Ve bir müddet sonra Hazreti Lutu şehirden kovma kararı aldılar.Hazreti Lut kavminin bu haline çok üzülüyordu. Kavmine karşı son kez şu ikazı yaptı:

-Ey kavmim.Ben sizin yaptığınız işleri nefretle karşılıyor,çirkin buluyorum.Bu kovma tehdidinizle beni yolumdan döndüremezsiniz.

Sonra ellerini açarak Allaha yalvarmaya başladı:

-Ya Rabbi! Beni ve bana bağlanan müminleri kavmimin kötü amellerinden kurtar.Onralı yok eyle,bizlere de yardım eyle.

Hiçbir peygamber ıslahından ümidini kesmediği kavmine bedduada bulunmamıştı.Yani artık sedomluların ıslah olacağına ihtimal vermiyordu.

Lut Kavmine Gökten Taş Yağıyor

Lut kavmine Allah’ın azabı gelip çattı.İnsanların üzerine gökten taş yağıyordu.Ateşte pişmiş olan taşlar,yağmur damlaları gibi birbiri arkasından iniyordu.

Lut kavminin helak edilmesi seher vaktinden gün doğuncaya kadar devam etti.Böylece sapık Sedomlular Allahın gönderdiği peygambere inanmayarak kendi sonlarını getirdi.

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478