Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir ?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği hükmünde yer alan kanun ile Binalarda Enerji ve Performansı Yönetmeliği’ne göre oturmakta olduğumuz binalarda elde edilen ve harcanan enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımıyla israfın önüne geçilmesini ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla binanın ihtiyacı olan enerjinin ve bunun tüketim sınıflandırılmasının, sera gazı yayılım seviyesinin, yalıtım ve ısıtma/soğutma gibi özelliklerinin yer aldığı, detaylı bilgiler içeren bir belgedir.

Enerji performansına bağlı olarak enerji sınıflandırmaları A, B, C, D, E, F ve G’dir. A sınıfı en yüksek verimliliği ifade ederken G sınıfı ise en düşük verimliliği bizlere yansıtmaktadır. Enerji kimlik belgesi ise binalardaki bu sınıflandırmayı gösteren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi Sınıfı En Düşük Ne olmalı ?

Yapılmakta olan ve yeni yapılacak binalarda artık enerji seviyeleri ön plana çıkmaktadır. Asgari enerji seviyesi en düşük C sınıfı olarak belirlenmiş ve artık binalar bu asgari seviyeye göre tasarımı ve inşası yapılmalıdır. Bu kanuna göre yapılmakta olan veya yeni yapılacak binalarda C seviyesinden daha düşük seviyeler iskan ruhsatı alamamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Nereden Alınır ?

Meslek odalarından Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi almış olan ve SMM belgesine sahip mühendisler ve mimarlarca oluşturulan kuruluşlardan, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık şirketlerinden Enerji Kimlik Belgesi alınabilir.

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478