Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Hakkında

Tarih boyunca yaşanan güç mücadeleleri, savaşlar, güçlülerin zayıf üzerindeki sınır tanımaz hakimiyet çabası, diktatörler, zulümler karşısında insan hakları konusunda evrensel insan haklarının sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ancak güçlülere sınır koymak pek de öyle kolay olmadığından sancılı bir süreç yaşanmıştır.

Dünya savaşları dönemlerinde ulusal sınırlar içinde insan haklarının kabulünün ve denetlenmesinin mümkün olmayacağı görülmüştür. İnsan haklarının, özgürlük ve onurunun korunması için 4 Kasım 1950 de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır. Türkiye de 18 Mayıs 1954 te bu sözleşmeyi imzalayarak sözleşmede düzenlenen hakları korumayı kabul etmiştir. Avrupa İnsan hakları mahkemesinin yetkisini de kabul ederek vatandaşlarının hak ihlali halinde bu mahkemeye başvuru yolunu açmıştır. 

Sözleşmede düzenlenen hakları başlıklar halinde sayarsak;

 • Yaşam hakkı,
 • İşkence, insanlık dışı muamelede bulunma ve cezalandırma yasağı,
 • Kölelik, zorla çalıştırma ve angarya yasağı,
 • Kişi özgürlüğü ve güvenliği
 • Adil yargılanma
 • Suç ve cezaların kanuniliği
 • Özel hayata ve aile hayatına, konut dokunulmazlığına ve haberleşme özgürlüğüne saygı,
 • Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü,
 • Düşünceyi açıklama özgürlüğü
 • Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü,
 • Hak arama özgürlüğü, Evlenme ve aile kurma hakkı

Belirlenen bu haklarının ihlal edildiğini düşünen vatandaşların Türkiyede’ki yargı yollarını bitirdikten sonraki altı ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurma hakları bulunmaktadır.Başvuru haklı bulunduğu halde uygun bir tazminata hükmedilmektedir. 

 • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478