Veda Hutbesi ve İnsan Hakları

İslam Peygamberi hz. Muhammet’in vefatından önce yapmış olduğu veda haccı sırasında müslimanlara hitaben yapmış olduğu konuşmalar  Veda Hutbesi adı altında toplanmıştır. Kur’an-ı Kerimin son ayetlerinin de indiği aynı günlerde hz. Ebubekir gibi sahabeler peygamberin ömrünün son günlerinde olduklarını anlayarak hüzünlenmiştir. Gerçekten de bu hitabelerden kısa süre sonra vefat gerçekleşmiştir.

Veda hutbesi de bir nevi son vasiyet gibidir. Hutbenin önemli özelliklerinden biri müslümanların birbirleri üzerindeki haklarının ortaya konulmasıdır ki bu yönden İnsan Hakları Evrensel beyannamesi ile kıyaslandığı bilimsel çalışmalar vardır.

En dikkat çeken bölümlerinden biri şöyledir:

Ey İnsanlar! Kanlarınız, canlarınız, yaşa­ma hakkınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlü­ğünüz Rabbinizle buluşacağınız güne ka­dar bu ayınızda, bu beldenizde, bu günü­nüzün saygıya, korunmaya layık olduğu gi­bi, saygıya ve korunmaya layıktır, doku­nulmazdır.

Bu sözlerle inasanların

-Canlarının, (Yaşama Hakkı)

-Mallarının (Mülkiyet Hakkı)

-Namuslarının (Cinsel Dokunulmazlık Hakkı)

kutsal belde Mekke kadar, kutsal aylar ve günler kutsal ve dokunulmaz olduğu bildirilmiştir.

Can Temel Hakkı 

İnsanların canları, hayatları mutlak dokunulmazdır. Bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Aynı zamanda can hakkı başkasına devredilemez. Bu itibarla zorla çalıştırma yasağı, kölelik, fikri hakları, angarya yasağını da kapsar. Her insan kendine emanet edilen canı Allah’a teslim edene kadar korumalı ve kullanabilmelidir.

Zulüm ve işkencenin yasaklandığına da kuşku yoktur.

Mal Temel Hakkı

Mülkiyet ve miras hakkı ancak sahibinin kullanabileceği haklardandır. Kimse kimsenin malına mülküne el koyamaz. Ancak mal sahibi açık rızası ve özgür iradesi ile kullandırıp, devredebilir.

Hutbenin bir bölümünde mal hakkı ile ilgili detaylar da belirtilmiştir:

Ey İnsanlar, Allah’a sığının, emirlerine yapışın, azabından korunun. İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerlerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin, mallarını kötülemeyin, haksız rekabet yap­mayın, aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin, zayiine sebep olmayın. Ül­kede, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmakta ve küfürde ileri git­meyin.

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, bu emaneti sahibine versin. Size hediye verene hediye ile karşılık verin. Kefil borçlu gibidir. Borcun ödenmesi gerekir.

Namus Temel Hakkı

Günümüzdeki karşılığı cinsel dokunulmazlık hakkıdır. Bu kapsamda zina, ve fuhuş yasaktır. kadın ticareti yasaktır. Fuhuşa teşvik ve yataklık yapma yasaktır.

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478