Kuşlar Filleri Yener mi?

Fil Vakası

Arabistan’da en önemli geçim kaynağı ticaretti. Ticaret için gelen kervanlar Mekke’den geçiyorlardı. Bu kervanlar için panayırlar ve eğlenceler düzenleniyordu. Araplar bu eğlencelere büyük rağbet gösteriyordu. Bu eğlencelerin arasında şiir yarışmaları düzenleniyor . Beğenilen şiiirler Kabe’nin duvarına asılıyordu. O zamanlarda insanlar puta tapıyor olsalar bile Kabe’nin önemi büyüktü. Arabistan’ın her yerinden Kabe’ye gelerek, Kabe’yi tavaf ediyorlar , putları ziyaret ediyorlardı. Kabe tavaf edilmesine rağmen o dönem tevhid inancından oldukça da uzaklaşılmıştı.

Bu dönemde Yemen hükümdarı Ebrehe , Yemen’de büyük bir kilise yaptırdı. Amacı ; ticareti Yemen’ e çekmekti . Ancak Araplar kiliseye ilgi göstermeyip Kabe’yi ziyarete devam ettiler. Bunun üzerine Ebrehe büyük ordu toplayarak Kabe’yi yıkmak üzere yola çıktı. Bu ordunun içinde filler de bulunmak , en büyük fil ise Ebrehe’ye aitti. Mekke’nin yakınlarına kadar gelen Ebrehe burda bir karargah kurdu. Peygamber efendimizin (sav) dedesi olan Abdulmuttalib’in develerini de gaspetmişti. Karargah kuran Ebrehe’nin yanına giden Abdulmuttalip develerini ondan geri istedi. Ebrehe bu isteğe şaşırarak ;

Ben Kabe’yi yıkmaya gelmişken sen develerini mi düşünüyorsun , dedi.

Abdulmuttalip;

Ben develerimin sahibiyim . Kabe’nin sahibi var , onu o korur, dedi.

Bu cevap üzerine sinirlenen Ebrehe , Abdulmuttalib’in develerini kendisine iade etti.

Mekke’ ye yaklaşan Ebrehe ordusuna hücum emri verdi. Ancak ordunun önündeki fil hareket etmedi. Fil yönü başka tarafa çevrildiğinde hareket ediyor ancak Kabe’ye doğru çevrildiğinde fil kıpırmadıyordu. Bu sırada sürüler halinde kuşlar gelmeye başladı. Kuşların türünün ebabil kuşu olduğunu Hz. Aişe validemizin bir rivayetinde belirtmektedir. Kuşların taşıdığı taşlar pişmiş tuğladan yapılış taşlardı. Bu kuşlar üç adet taş taşıyorlardı. İkisi ayaklarında biri ağızlarında. Kuşlardan ordu üzerine dolu gibi taş yağmaya başladı. Hatta bu taştan öyle hızlı ve yakıcıydı ki insanın başından girip arkasından çıkıyordu. İsabet ettiğini helak ediyordu. Kısa sürede koskoca ordu, kurt yemiş yapraklar gibi döküldü. Ebrehe kendisi gibi ölmeyen askerleriyle birlikte geri döndü . Ama sürenerek ve zelil bir halde. Kısa süre sonra da öldü. Burda Allah evini koruyacağını ve küçücük kuşlarla koca orduyu nasıl helak edeceğini gösterdi.

Allah subhanehu ve teala bu olayı Fil suresinde şu şekilde anlatır;

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.
2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.
4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl.
5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Anlamı;

“Rabbinin fil ashâbına neler yaptığını görmedin mi? Onların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Bu kuşlar, onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Nihâyet onları yenilip çiğnenmiş ekin yaprağına çevirdi.”

Bu olay Peygamber efendimizin doğumundan 50 gün önce yaşanmıştır.

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478