Allah’ın Sıfatları

ALLAH’IN SIFATLARI

Allah ismi yalnızca Allah’a aittir. Başka canlılara verilemez. Göklerin ve yerlerin ve bu ikisi arasındaki herşeyi yaratan Rab, Mevla’ya ait özel isimdir. Allah göklerin ve yerin nurudur.

Nur suresi ;

“Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, tıpkı içinde lamba bulunan bir kandile benzer.” (Nur, 24/35)

Biz O’nun nurunu idrak edemeyiz. Ancak O’nun sıfatlarının tecellilerini görebilir, idrak edebiliriz.

Allah’ın sıfatları zati ve subuti sıfatları olmak üzere 2’ye ayrılır; Zati sıfatlar ,Rabbimizin ahip olduğu ve sadece ona özgü niteliklerdir. Subuti sıfatlar, Rabbimizin mükemmelliğini ifade eden sıfatlardır. Diğer varlıklarda bu nitelikler sınırlı düzeyde vardır.

1) Zati sıfatları;

Vücud; Vardır, yok olması düşünülemez. Varlığı başkasından değil zatının gereğidir.
Kıdem; Başlangıcı yoktur. Ne kadar geri gidilirse gidilsin olmadığı bir zaman yoktur.
Beka; Sonsuzdur.Başlangıcı olmayan bir varlığın sonu olduğu da düşünülemez.
Vahdaniyet; Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. İhlas suresinde bu sıfat anlatılmıştır.
Muhalefetün li’i-havadis; yaratılmışlara benzemez. Sonradan olan şeylere benzemez.
Kıyam bi-nefsihi; Hiçkimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Başkasına muhtaç olmak O’nun hakkında düşünülemez.

2) Subuti sıfatları;

Hayat; O’nun için ölüm söz konusu değildir.
İlim; Herşeyi bilir.
Semi; Herşeyi işitir, duyar.
Basar; Herşeyi görür.
İrade; Dilediğini yapar , herşey O’nun dilemesiyle olur.
Kudret; Herşeye gücü yeter.
Kelam; Yarattıkları ile iletişim kurar.
Tekvin; Dilediğini istediği gibi yaratır

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478