İçimizdeki Düşman

Şeytan Nedir? Özellikleri nelerdir?

Kuran-ı Kerim’de de bahsettiği gibi şeytan insanları doğru yoldan saptırmaya çalışan bir varlıktır. Nardan (ateşten) yaratılmıştır. İnsanı günah ve kötülük işlemeye teşvik ederek, iyilik yapmasını da engeller.
Kuran-ı kerim de İblis adıyla da anılır. İnsanlar arasında itilaf çıkartıp birbirlerine düşürmeye çalışır. Bozgunculuk yapmaya çalışır. Şeytan bizi görür ama biz onu göremeyiz. Bize vesvese vererek sapmamızı ister. Gücü sınırlıdır sadece bize vesvese verir uyup uymamak bizim irademizdedir.

Arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.” (Kaf,27)

Gerçek şu ki o şeytanın, iman etmiş olanlar ve rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hâkimiyeti olamaz.
Şeytanın hâkimiyeti ancak onu kendilerine velî edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir.(Nahl,99-100)

Peygamber efendimiz (sav) şeytandan Allah sığınmış ve müslümanlara da bunu emretmiştir.

Allah’ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: “Şüphesiz Allah size gerçek bir vaadde bulunmuştu; ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu; benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti; siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce, beni Allah’a ortak koşmanızı kabul etmemiştim.” Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır.(İbrahim,22)

Şeytan cinlerdendir diyor Rabbimiz Kuran-ı kerim’ de . Şeytan iman etmeyenlerin dostudur.

Şeytanın Özellikleri;

1- Sinsidir.
2- Yalancıdır.
3- Müminlerin , karı kocanın arasını bozmaya çalışır.
4- Fesat çıkarır.
5- İnsanlara korku verir.
6- Yalan vaatte bulunur.
7- Kötülükleri çekici gösterir.
8- Allah’ı anmaktan ve ibadetten alıkoyar.
9- Kuruntulara ve kuşkuya düşürmeye çalışır.
10- Fakirlik korkusu vermeye çalışır.
11- İsrafa teşvik eder.
12- Kibir vermeye çalışır.
13- Allah katından kovulmuştur.
14- Unutturma özelliği vardır.
15- Allah’a karşı nankör ve itaatsızdır.
16- İnsanlara vesvese verir.
17- Ümitsizliğe sürükler.
18- İnananlar üzerinde fazla etkisi yoktur.
19- İnsanları hayasızlığa sürükler.
20- Ateştendir.

Şeytanın insana düşman olmasının sebebi ; Kibirdir. Adem (as) yaratıldığında Allah Teala meleklere ve cinlere Adem (as)’ a secde etmelerini emretmiş ancak şeytan bundan kaçınmıştır. Bunun sebebini ise rabbine büyüklenerek kendisinin ateşten Adem (as) ise toprak yarattığını belirtmiştir. Böylece yeryüzünden ilk işlenen günah kibir olmuştur.

Andolsun sizi yarattık; sonra size şekil verdik; sonra da meleklere, “Âdem’e secde edin” diye emrettik. İblîs’in dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı.
Allah buyurdu: “Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblîs), “Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın” dedi
Allah, “Öyle ise in oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! Artık sen aşağılıklardansın!” buyurdu. (Araf,11-12-13)

Rabbimiz şeytanı kovunca şeytan insanları saptırmak için rabbimizden mühlet istemiş , rabbimizde ona mühlet vermiştir. Şeytanda , gerçek mününler dışında herkesi sağptırmaya yemin etmiştir.

“Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yüzüstü bırakır ve rezil rüsva eder.” (Furkân, 29)

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478