Müslümanlara Boykot

Müslümanlara Boykot

Medine’ye hicret edenler dışında Mekke’de kalan Müslümanlar güçlü yaşamaya devam ediyorlardı. Onları da zor günler bekliyordu. Bütün Haşimoğulları Müslüman olsun yada olmasın hepsi olarak Hz Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) destek veriyorlar, Hz Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) arkasında olduğunu belirtiyorlardı. Müşrikler bunu bildiği için bu desteği kırmak istiyorlardı. Haşimoğullarından Hz Muhammed’i (sallallahu aleyhi ve sellem) kendilerine teslim etmelerini istediler. Eğer bunu yapmazlarsa Haşimoğulları ve bütün Müslümanlarla ilişkilerini keseceklerini, hiçbir şekilde onlarla alışveriş etmeyeceklerini, onlarla konuşmayacaklarını, onlardan biri ile evlenmeyeceklerini ilan ettiler. Haşimoğulları bu teklifi kabul etmedi ancak Müşrikler bu kararlarını yazarak Kabe’ye astılar.
Bu boykot 3 yıl boyunca devam etti ve boykot boyunca Haşimoğulları ile Müslümanlar Mekke’nin mahallelerinden birinde kuşatma altında tutuldular. Sadece Haram aylarda dışarıya çıkabildiler. Müşriklerin içinden insaflı bir iki kişi bu şekilde olmayacağını kendi müşrik kabilelerinin liderleri ile görüşmeye gittiler. Amaçları boykotları kaldırılmasıydı. İçlerinde kendi akrabaları da olduğu için bu şekilde olması onlara dokunmuştu. Bu kişilerden biri olan Züheyr Kureyş’in ileri gelenlerine şöyle seslendi ;

“Ey Kureyş topluluğu yaptığımız şeyi insanlığa yakışmaz. Biz her imkândan yararlanırken kabilemizi bir kolu olan Haşim oğullarının aç bırakılması insafa sığmaz Bu karar bozulmalıdır. Andolsun ki bu zalim ahitname yırtılmadıkça buradan ayrılmayacağım.” dedi ve Kureyş’in ileri gelenlerinin karşısına dikildi.

Kureyşliler önce Züheyr’in bu işe karışmamasını söylediler. Ama Züheyr’in kararlı olduğunu anlayınca bu konu üzerinde tartıştılar. Onlar tartışırken Hz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) boykot kararı içeren yazılı olan kağıdın kurtlar tarafından yendiğini haber verdi. Bunu duyan Müşrikler hemen Kabe’nin içerisinde gittiler ve yazılı olan kağıdı aldılar. Baktılar ki söylenen söz doğrudur. Kağıtı kurtlar yemiş ve sadece

    Bismike Allahumme


sözü dışında bütün yazılar yenmiştir. Kureyşlilerin bu durum karşısında ağzı açaık kalmış, ne diyeceklerini bilememişlerdir. Kabe’ye asılan yazı indirildi. Böylece boykot sona ermiş oldu.

Bismike Allahumme: Cahiliye Arapları bütün yazılı anlaşmaları Allah’ım senin isminle anlamına gelen bu ifade ile başlıyorlardı.

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478