Endüstriyel İletişim

Bu yazımızda çalışma ilişkilerindeki iletişimin, onu etkileyen unsurların ve öneminin üzerinde duracağız. Her geçen gün küresel ticaret ve dijital gelişmelerin önemi biraz daha ön plana çıkarken, aslında bir taraftan da çalışanların hakları ve çalışma koşullarındaki iyileşmeler de bir o kadar önem arz ediyor.

Çalışanların düzeyi, çalışma koşullarında somut iyileşmelerin etkili bir şekilde uygulanması için en önemli iletişim ve sosyal diyalog düzeylerinden birini teşkil etmektedir.

Şirket düzeyinde çalışanların çıkarlarını temsil edenlerin çalışmaları son derece talepkar bir iştir; dolayısıyla, çalışma koşulları alanında örneğin, sektörel veya yerel düzeydeki sendikalar, mesleki örgütler ya da ortak veya üç taraflı sosyal taraf örgütleri gibi dış aktörlerin desteği bilhassa küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ ler), şirket düzeyindeki çalışan temsilcilerine yardımcı olmak üzere büyük önem taşımaktadır.

İşveren ve çalışan çıkarları temsilci grupları, sendikalar ve çalışma koşullarıyla ilgilenen özel kuruluşlar gibi şirket düzeyindeki aktörlere belirli bir rol ve sorumluluk verilmesi gerekmektedir. Sistemin düzgün bir şekilde işlemesi için, şirket düzeyindeki sosyal taraflar arasındaki etkileşimin kurallarının mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Etkili olabilmek ve gerçek anlamda iyileşmelerde bulunabilmek için, farklı aktörlerin ortak çıkarlar ve sorunlara dair ortak bir anlayış temelinde birlikte hareket etmeleri, endüstrinin her iki tarafının da yararına olacak, herkesin kazançlı çıktığı bir durumu öngörmeleri gerekmektedir. Bu raporda sunulan iyi uygulama örneklerinde de görüldüğü gibi, şirket düzeyinde sosyal tarafların ortak çalışmasına yönelik hayati ön koşullar karşılıklı güven ve anlayış, sorun çözme hususunda güçlü ve pragmatik bir yaklaşım ve her iki sosyal tarafın da açık fikirli olmasıdır.

Bu bağlamda Sivil Toplum Kuruşu, STK’ lar, düzeyinde de bilinç yüksekken aslında iletişimin her kesim ve düzey tarafından farkındalığına da büyük katkı sağlıyor.

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478