Dornaz alfa gerçekten Covid-19 tedavisinde kullanılabilir mi?

Kistik fibroz (KF), Kuzey Avrupa kökenli insanlar arasında yaşamı sınırlayan en yaygın otozomal resesif bozukluktur ve her 2300 doğumdan birini etkiler. Akciğer hastalığı, KF’de morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. KF’li insanlar, kistik fibroz transmembran regülatör proteininde anormal bir hava yolu epitelinde klorür ve sodyumun anormal bir hareketine yol açar. Klorürün salgılanmasının azalması ve hava yolu yüzey sıvısından aşırı sodyum emilimi, hava yolu yüzeyi sıvı tabakasının azalmasına neden olur. Sonuç olarak, hava yolu salgılarının mukosiliyer ve öksürük klerensinde azalma olur. Tutulan hava yolu salgıları, kronik bir endobronşiyal enfeksiyonun gelişmesine izin verir ve coşkulu bir nötrofilik enflamatuar yanıtı indükler. Nötrofillerin hava yollarına büyük akışı, proteolitik enzimleri ve oksidanları serbest bırakır. Nötrofiller öldüğünde, balgamın kalın ve inatçı olmasına neden olan büyük miktarlarda deoksiribonükleik asit (DNA) salınır. Kalın sekresyonlar solunum yollarının mukusun tıkanmasına ve enfeksiyon ve iltihaplanma döngülerine yol açar. Yeni doğan taraması tanısı konan bebeklerde patojenik bakteri, hava yolu enflamasyonu ve görüntüleme değişikliklerinin bulguları ile önemli hava yolu hasarının başlangıcının erken gerçekleştiğine dair kanıtlar vardır.
Kistik Fibrozla enfekte olmuş Akcigerlerde biriken yüksek vizkoziteli mukozun
Dornaz alfa ile ortadan kaldırılması
 (Deacon J, ScienceDirect, 2015)
Dornaz alfa (Pulmozyme®) rekombinant insan deoksiribonükleazının (rhDNaz) yüksek derecede saflaştırılmış bir çözeltisidir; akciğerlerdeki mukus viskozitesini azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar. KF’li çoğu insanda kullanım için önerilen doz, önerilen bir nebülizör kullanılarak günde bir kez solunan 2.5 mg’dır (tek kullanımlık bir ampulde). Dornase alfa diğer standart CF tedavileri ile birlikte kullanılır.
Dornaz alfa’nın Covid-19′ daki etki ihtimaline gelecek olursak bu virüse maruz kalan insanlar vücudundaki bariyerler (deri, kan ) aşıldığında zamanla yerleşim bölgesi olan Akciğere yerleşir orda kalır. Dolayısıyla organın fonksiyonlarını azaltacak seviyede etki gösterir. Semptomlar olarak hastada vizkoziteli mukozun yol açtığı balgam öksürük ve solunum yetmezliği gibi problemlere neden oluyor.
Sonuç olarak Dornaz alfa Covid virüsüne karşı umut vaad edici tedavi yaklaşımı olarak ilerleyen günlerde klinikte kullanılabilir.
  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478